menu

„Łączy ich krew …” - obchody Dni Honorowych Dawców Krwi w Wielbarku

2016-11-21 07:45:37 (ost. akt: 2016-11-21 08:01:29)

„Łączy nas krew, która ratuje życie” – pod takim hasłem Wielbarku odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK w Polsce.

W piątek, 18 listopada 2016 r. już po raz dziewiąty spotkali się Krwiodawcy z wielbarskiego Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku , którzy wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystościach z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK w Polsce oraz podsumowania ostatniego roku działalności klubu. Za nim wręczono nagrody i odznaczenia Krwiodawcom, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą działalność Honorowych Dawców Krwi. W ostatnim roku wielbarski Klub pozyskał ponad 120 litrów krwi, zebrał kilkanaście worków plastikowych nakrętek, propagował ideę honorowego krwiodawstwa, wraz ze strażakami z OSP w Wielbarku przeprowadził szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

W tym dniu wiele ciepłych słów padło pod adresem krwiodawców od przybyłych gości, którzy w swoich przemówieniach podkreślali ich zaangażowanie. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia i nagrody.

Nagrody i odznaczenia:

Brązową Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi otrzymali:
- Pan Mirosław Leliński,
- Pan Cezary Tański.

Srebrną Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi otrzymał Pan Mateusz Grzeszczak.

Złotą Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia po oddaniu 18 litrów krwi otrzymali:
- Pan Mateusz Burdyński
- Pan Zbigniew Rosiński.

Za dar serca oraz humanitarną i bezinteresowną pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa nagrody otrzymali:
- Pan Waldemar Burdyński,
- Pan Wiktor Burdyński,
- Pan Jakub Kostrzewa,
- Pan Mirosław Maluchnik,
- Pan Konrad Matłoch,
- Pan Adami Niski,
- Pani Beata Radomska,
- Pani Katarzyna Radomska,
- Pan Piotr Wiśnicki
- Pani Milena Zapadka.

Kolejną okazją do spotkania się Honorowych Dawców Krwi będzie akcja poboru krwi, która odbędzie się 3 grudnia br. Będzie to już pięćdziesiąty pobór krwi zorganizowany przez wielbarski klub.