menu

W Pierwszy Dzień Wiosny popularyzowali Honorowe Krwiodawstwo w Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej

2017-03-27 09:49:24 (ost. akt: 2017-03-27 09:53:34)

W pierwszy Dzień Wiosny Członkowie Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku popularyzowali honorowe krwiodawstwo wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej

We wtorek, 21 marca 2017 r. na zaproszenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej, członkowie wielbarskiego Klubu HDK popularyzowali honorowe krwiodawstwo wśród uczniów klas IV-VI.

Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzieli się m.in., kto może zostać krwiodawcą, jak również na czym polega proces samego oddawania krwi. Wyświetlono pokaz, na którym przedstawiono zdjęcia z akcji poborów krwi i z działalności wielbarskiego Klubu. Prowadzący zajęcia zwrócili się do uczniów z prośbą, aby w przyszłości brali aktywny udział w akcjach krwiodawstwa, tłumacząc, że od każdego z nich może zależeć czyjeś życie. Jedynymi „producentami krwi” są właśnie krwiodawcy. Na zakończenie zajęć przeprowadzono konkurs z wiedzy o honorowym krwiodawstwie. Uczestnicy pogadanki wykazali się ogromną wiedzą.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Wielbarku już od dziesięciu lat popularyzuje honorowe krwiodawstwo. W tym czasie odbyło się trzydzieści siedem pogadanek, w których udział wzięło ponad 1200 uczniów. Duża część osób biorąca udział w zajęciach obecnie oddaje krew.