menu

E-kompetencje bez barier

2017-04-27 07:43:27 (ost. akt: 2018-01-02 07:11:59)

Bądź bliżej świata cyfrowego i weź udział bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności.

Biorąc udział w projekcie dowiesz się jak:
- korzystać z komputera, tabletu, smartfona lub sprzętów cyfrowych,
- pogłębić swoją wiedzę z obsługi programów komputerowych, poznać nowe,
- komunikować się przez Internet,
- załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu,
- korzystać z usług bankowości internetowej,
- złożyć deklarację podatkową przez Internet,
- wyszukać lekarza specjalistę,
- porównać ceny produktów,
- wyszukać w której aptece lek jest najtańszy,
- bezpiecznie dokonać zakupów przez Internet,
- wzbogacić poznawanie świata dzięki narzędziom informatycznym,
- rozwijać własne pasje z wykorzystaniem zasobów Internetu,

W ramach projektu na terenie Gminy Wielbark powstał „E-klub” w budynku Zespołu Szkół w Wielbarku, tam będą organizowane zajęcia w ramach projektu.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia przedmiotowego projektu mogą zapisać się w:
- sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wielbarku (pawilon) - główny punkt zapisu,
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku,
- Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:
www.e-kompetencje.wmzdz.pl