menu

Klub HDK PCK przy OSP w Wielbarku podsumował kolejny udany rok działalności

2015-06-24 09:03:32 (ost. akt: 2015-06-24 09:04:03)

Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu”. Swoją wartość Krwiodawcy z Gminy Wielbark potwierdzili 19 listopada br. prezentując wyniki swojej pracy na uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa obchodzone w Polsce.

Dla wielbarskiego klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku pod wieloma względami był to najlepszy rok. Odbył się rekordowy pobór krwi, na który zgłosiło się 70 osób; przeprowadzono 6 akcji poboru krwi, na które zgłosiło się 376 Krwiodawców i zebrano 158 litrów krwi; przeprowadzono zajęcia w szkole dla uczniów III klas gimnazjalnych w Zespole Szkół w Wielbarku i w Zespole Szkół w Lipowcu. Przeprowadzono zbiórkę nakrętek na protezy rączek i nóżek dla Mikołajka z Dęblina. Wzięto udział w projekcie „Nie nowotworom u dzieci” przygotowanym przez Stowarzyszenie HDK w Gołdapi. To tylko kilka najważniejszych punktów z działalności tego Klubu.

Jak zwykle nie obyło się bez oficjalnych gości wspierających od 4 lat działalność Klubu. Wójt Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka gratulował krwiodawcom czwartej rocznicy działalności Klubu. Podkreślił, że jest to jedyna spośród wielu organizacji w Gminie Wielbark, która pomaga innym i nie czerpie z tego żadnej korzyści dla siebie. Sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Szczytnie Pan Zbigniew Stasiłojć jako strażak był dumny z tego, że wielbarski Klub działa przy Straży OSP i że wśród Krwiodawców jest wielu Strażaków. Podał również ten Klub jako wzór dla innych.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie przez Panów: Grzegorza Zapadkę Wójta Gminy Wielbark, Jarosława Matłacha Starostę Szczycieńskiego, Zbigniewa Stasiłojcia z PCK w Szczytnie nagród i odznaczeń zasłużonym Krwiodawcom.

Po uroczystym obiedzie bawiono się wspólnie przy karaoke.

Brązową odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi otrzymali:
►Pan Dawid Basandowski,
►Pan Zbigniew Boguski,
►Pan Mateusz Burdyński,
►Pan Mateusz Grzeszczak,
►Pani Małgorzata Jadczak,
►Pan Marcin Jadczak,
►Pan Szymon Pawłowski,
►Pan Maciej Remuszko,
►Pan Zbigniew Rosiński,
►Pan Krystian Siedlecki,
►Pani Elżbieta Zadrożna,
►Pan Kamil Zdancewicz.

Srebrną Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi otrzymali:
►Pani Beata Zdancewicz,
►Pan Ireneusz Jastrzębski,
►Pan Adam Rutkowski.

Złotą Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
po oddaniu 18 litrów otrzymał:
►Pan Julian Abramczyk.

Nagrody przyznane przez RCKiK w Olsztynie otrzymali:
►Pan Dariusz Dziewa,
►Pani Wiesława Grzeszczak
►Pani Małgorzata Jadczak,
►Pan Zbigniew Kostrzewa,
►Pani Aneta Kozłowska,
►Pan Arkadiusz Maciak,
►Pan Mirosław Maluchnik,
►Pan Marcin Matłoch,
►Pan Szymon Pawłowski,
►Pan Adam Rutkowski,
►Monika Tubis,
►Tomasz Michalak,
►Milena Rutkowska.