menu

VI edycja programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" - OSP Wielbark najlepsza w województwie

2015-06-24 09:04:11 (ost. akt: 2015-06-24 09:04:43)

„Na strażaków zawsze można liczyć” – tak podsumował VI edycję programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie Pan Andrzej Karski.

W środę, 18 stycznia 2012 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego w Olsztynie, odbyło się uroczyste podsumowanie szóstej już z kolei edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” województwa warmińsko-mazurskiego, którego celem jest pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników oraz propagowanie przez nich idei honorowego krwiodawstwa wśród lokalnej społeczności.
W konkursie wojewódzkim udział wzięło pięć komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz dwadzieścia cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki brały udział w kategoriach: Najaktywniejsza Jednostka PSP, Najaktywniejsza Jednostka OSP i Najaktywniejszy Strażak Indywidualny. Przy ocenianiu brano pod uwagę wskaźnik ilości donacji krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na jednego strażaka w jednostce PSP bądź OSP. W ocenie indywidualnego strażaka uwzględniono zakres działań promocyjnych i organizacyjnych oraz aktywność podejmowanych działań. Łącznie od 1 stycznia 2011r. do 30 listopada 2011r. w programie udział wzięło 441 strażaków oraz 1520 Krwiodawców uczestniczących w akcjach. Łącznie zebrano około 1100 litrów krwi, z czego Ochotnicza Straż Pożarna z Wielbarka pozyskała ponad 130 litrów krwi. W wielbarskich akcjach uczestniczyło 310 Krwiodawców, co zapewniło I miejsce w Kategorii Najaktywniejsza Jednostka OSP, a druhna Milena Rutkowska z wielbarskiej jednostki zajęła I miejsce w kategorii Najaktywniejszy Strażak. Najwięcej krwi wśród strażaków zawodowych oddała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP z Morąga.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku już po raz czwarty wzięła udział w programie „Ognisty Ratownik–Gorąca Krew”, lecz po raz pierwszy zajęła I miejsce. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie Strażaków, ich rodzin, członków Klubu HDK, który działa przy Jednostce i Krwiodawców z Gminy Wielbark uczestniczących w wielbarskich akcjach oraz innych osób. Każdy, kto uczestniczył w akcjach poboru krwi w 2011 roku w Wielbarku, ma swój mały wkład w sukces Jednostki OSP Wielbark. W czasie spotkania zaprezentowano zakres promocyjny honorowego krwiodawstwa przez Jednostkę OSP Wielbark i druhny Mileny Rutkowskiej. Druhny i Druhowie z OSP Wielbark nie ograniczają się tylko do organizacji otwartych akcji poboru krwi, ale swoją postawą zachęcają rodzinę, przyjaciół i znajomych do dobrowolnego i bezinteresownego oddawania krwi. W 2011 roku uczestniczyli w 5 akcjach poboru krwi, oddali ponad 25 litrów krwi. 5 marca 2011r., pomimo porządkowania budynku gimnazjum w Wielbarku po pożarze, druhowie z OSP Wielbark wzięli czynny udział w akcji poboru krwi. Od 4 lat wraz z Klubem HDK PCK działającym przy OSP propagują ideę honorowego krwiodawstwa wśród uczniów III klas gimnazjum. W 2011 roku przeprowadzili 6 pogadanek dla około 150 uczniów z Zespołu Szkół w Lipowcu i z Zespołu Szkół w Wielbarku. Wraz z Klubem HDK uczestniczyli w spartakiadzie Klubów HDK Powiatu Szczycieńskiego, zorganizowali wystawę zdjęć promującą Honorowe Krwiodawstwo. Uczestniczyli w organizacji uroczystości, która odbyła się w listopadzie w Wielbarku z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi w Polsce. Zorganizowali zajęcia mające na celu naukę udzielania pierwszej pomocy, które odbyły się dla strażaków z OSP Lesiny Wielkie, Wesołowa i Szyman oraz mieszkańców tych miejscowości. Zorganizowali pokazy ratownictwa drogowego dla ZS w Wielbarku i SP w Wesołowie. Zaprosili do swojej siedziby uczniów Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej.
Jak zaznaczył Pan Grzegorz Matczyński, dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa warmińsko – mazurskiego, „strażacy chętnie uczestniczą w takich akcjach”. Powiedział, że akcje tego typu odbywają się w wielu jednostkach, większość z nich wynika z potrzeby serca. Dodał również, że dokumentację z tej edycji konkursu jaką przedstawiła OSP Wielbark jest obszerniejsza, niż niektóre kroniki Ochotniczych Straży Pożarnych.Na sukces Jednostki OSP Wielbark przez 4 lata udziału w konkursie pracowali:
Krzysztof Burdyński, Mateusz Burdyński, Waldemar Burdyński, Tomasz Chodyna, Zbigniew Chyliński, Paweł Dęby, Zbigniew Kostrzewa, Adam Maluchnik, Lech Maluchnik, Mateusz Maluchnik, Mirosław Maluchnik, Dawid Michalak, Marcin Oleśkiewicz, Szymon Pawłowski, Monika Pliszka, Milena Rutkowska, Adam Rutkowski, Krystian Siedlecki, Anna Tabaka, Piotr Wiśnicki , Paweł Zapadka.