menu

"To już pięć lat razem"

2015-06-24 09:13:32 (ost. akt: 2015-06-24 09:14:08)

620 litrów krwi, 28 akcji poboru krwi, 700 uczniów, biorących udział w zajęciach promujących honorowe krwiodawstwo, zbiórka pieniędzy dla najbardziej potrzebujących, worki nakrętek oraz akcje promujące: oddawanie szpiku, „bezpieczny krwiodawca na drodze”, „oświadczenia woli”. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, konkurs plastyczny i niesamowite zaangażowanie wielu ludzi. Tak pokrótce przedstawia się bilans 5- letniej działalności Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku.

17 listopada 2012r. w rocznicę założenia wielbarskiego klubu odbyła się uroczystość, na której podsumowano 5-letnią działalność krwiodawców oraz wręczono nagrody i odznaczenia. Przybyłych gości powitała Prezes Klubu Pani Milena Rutkowska, która przybliżyła zebranym historię działalności klubu, po czym odbyła się krótka prezentacja multimedialna. Następnie zaproszeni goście złożyli życzenia, podziękowania i nie szczędząc miłych słów pod adresem członków wielbarskiego Klubu.

„Ofiarowujecie najcenniejszy dar – własną krew. Możecie i powinniście być dumni z bezinteresowności i gorących serc, bo nie ma większej wartości niż ludzkie życie.( ...) To dzięki Waszemu zaangażowaniu wiele osób wróciło do zdrowia i cieszy się pełną życia”. Takimi słowami w liście gratulacyjnym podziękował krwiodawcom za „piękną i chwalebną postawę” oraz życzył wytrwałości Wójt Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka. Kolejne podziękowania za 5-letnią działalność w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym oraz za promocję honorowego krwiodawstwa przekazali m.in. Dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie - Pan Andrzej Karski, Sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Szczytnie - Pan Zbigniew Stasiłojć, Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach, w imieniu którego gratulacje przekazał Pan Ryszard Łopatka, Pan Jerzy Szczepanek Dyrektor ZS w Wielbarku oraz Proboszcz Parafii Wielbark – ksiądz Stanisław Sito.

Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń, statuetek i podziękowań dla krwiodawców oraz przekazano drobne upominki osobom i instytucjom, które wspierają działalność wielbarskiego Klubu.

Niespodzianką dla Krwiodawców był występ dzieci z zespołu teatralno-muzycznego działającego przy GOKu w Wielbarku oraz napisany przez Panią Annę Musiał specjalnie na tę okazję wiersz, mówiący o wielbarskim Klubie. Jak na rocznicę przystało nie mogło zabraknąć tortu oraz złożenia sobie życzeń i wspólnej zabawy przy karaoke, w którym wszyscy bardzo chętnie brali udział.

O dorobku i osiągnięciach wielbarskiego Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku można byłoby dużo powiedzieć, ale przede wszystkim nie należy zapominać o panującej atmosferze, która jest bardzo nietypowa, wręcz rodzinna. Być może właśnie to wpływa na efekty ich wspólnej pracy, których nie da się nie zauważyć na każdym kroku. Bezinteresowne gesty krwiodawców, zebrane do jednego worka, stworzyły wspólny sukces i przyniosły piękne rezultaty, a okazją do podziękowań za ich ciężką pracę jest organizowanie uroczystości z okazji „Dni Honorowych Dawców Krwi”, które odbywają się corocznie.

Nagrody i odznaczenia:

Zarząd Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku nagrodził statuetkami krwiodawców związanych z klubem od samego początku do dzisiaj. Za dar serca oraz humanitarną i bezinteresowną pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa w 5-lecie powstania Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku. Statuetki otrzymali:

1. Dawid Basandowski
2. Ignacy Basandowski
3. Krzysztof Burdyński
4. Mateusz Burdyński
5. Waldemar Burdyński
6. Zdzisław Burdyński
7. Dariusz Dziewa
8. Dorota Dziewa
9. Marek Karwacki
10. Zbigniew Kostrzewa
11. Sławomir Kurpiewski
12. Adam Maluchnik
13. Lech Maluchnik
14. Mateusz Maluchnik
15. Mirosław Maluchnik
16. Dawid Michalak
17. Milena Rutkowska
18. Adam Rutkowski
19. Rafał Tański
20. Beata Zdancewicz

Brązową Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi otrzymali:

1. Mateusz Draba,
2. Andrzej Kimbar,
3. Adam Niski,
4. Jakub Ścibek,
5. Dariusz Wieczorek,
6. Piotr Wiśnicki,
7. Paweł Zapadka,
8. Michał Zawitowski

Srebrną Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi otrzymał:

1. Mateusz Maluchnik.

Złotą Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
po oddaniu 18 litrów otrzymali:

1. Zbigniew Kostrzewa,
2. Piotr Łada.