menu

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Wielbark w roku 2017

2017-11-08 14:05:13 (ost. akt: 2017-11-08 14:09:22)

Gmina Wielbark w roku 2017 zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielbark".

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

20 lipca 2017r. zawarto umowę Nr 00316/17/17082/OZ-LZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Wielbark.

Kwota dofinansowania obejmowała 47,08% kosztów związanych z realizacją zadania. Pozostały procentowy udział stanowił koszt Gminy Wielbark. Koszt całego zadania wyniósł 26 456,54 zł. W/w zadanie obejmowało 19 nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Wielbark. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Wielbark, Przeździęk Wielki, Głuch, Szymanki, Lejkowo, Łatana Wielka, Łatana Mała, Piwnice Wielkie, Kucbork, Kipary.

W wyniku realizacji zadania usunięto 41,520 Mg pokryć dachowych zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Wielbark zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie