menu

2017 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 197024N OD DROGI POWIATOWEJ NR 1663N DO MIEJSCOWOŚCI CIEMNA DĄBROWA - [realizacja 2015-2017]

2017-12-20 11:47:43 (ost. akt: 2018-06-11 10:41:55)

https://m.powiatszczycienski.pl/2017/12/orig/naglowek-15354.jpg

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 197024N od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Ciemna Dąbrowa” w swym zakresie obejmowała:
- przebudowę drogi gminnej o długości ok. 1,4km, szerokości jezdni 4m, szerokości poboczy 0,75m;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltowa szybkorozpadową,
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego;
- wykonaniu zjazdów gospodarczych;
- wykonaniu odwodnienia;
- wykonaniu oznakowania pionowego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2017/12/orig/ciemna-dabrowa-15356.jpg