menu

2018 - ROZBUDOWA PODCIŚNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK – III ETAP

https://m.powiatszczycienski.pl/2018/09/orig/tablica-rpo-kanalizacja-01-19491.jpg
Inwestycja polega na rozbudowie podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark wzdłuż ulic: 1-go Maja, Lipowej, Polnej, Mickiewicza, Leśnej, Bartniki, Sprzymierzonych i Chodkiewicza.

Projekt obejmuje:
- zbiorcze i podłączeniowe rurociągi podciśnieniowe ze studzienkami podciśnieniowymi,
- sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych,
- rozbudowę podciśnieniowej pompowni ścieków

Ścieki z miejscowości Wielbark będą dopływać do sześciu zbiorników przewodami kanalizacji podciśnieniowej.

W celu zapewnienia wymaganej wydajności pomp zostaną wymienione na nowe pompy próżniowe o wyższej wydajności. Pompy dobrano z wymaganą rezerwą
wydajności (jedna pompa próżniowa stanowi rezerwę).

Dł. i rodzaj sieci kanalizacji planowanej do budowy (bez przyłączy) – 9,911km (1,889km sieci grawitacyjnej i 8,022km sieci podciśnieniowej):

a) dla obszaru o wskaźn. konc. nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci: 4,469km (0,865km sieci grawitacyjnej i 3,604km sieci podciśnieniowej)
b) dla obszaru o wskaźn. konc. nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci: 5,442km (1,024km sieci grawitacyjnej i 4,418km sieci podciśnieniowej).

Dł. przyłączy - 0,575km