menu

Bagno Łatany

Bagno Łatany to obszar po dawnych mokradłach, które należały do królewskich Lasów Korpelskich. W wielu miejscach te podmokłe tereny były nie do przejścia, ze względu na duże ilości leżących drzew i połamanych gałęzi. Pomysł osuszenia, a następnie skolonizowania bagien nasunął się w II poł. XVIII wieku. Król Pruski Fryderyk Wielki, a później jego następcy usiłowali skolonizować te tereny. Powyższe działania przyniosły rezultaty, akcja kolonizacyjna mokradeł Łatany zakończyła się sukcesem co skutkowało założeniem 6 nowych miejscowości tj.: Łatana Wielka, Borki Wielbarskie, Lejkowo, Zapadki, Olędry i Ostrowy.

Wcześniej opisane działania miały duży wpływ na rozwój Wielbarka oraz na bogacenie się mieszkańców. Niestety po wtargnięciu wojsk francuskich w 1807 r. na tereny Mazur, rozwój ziem wielbarskich został zahamowany.

LINKI
- Lokalizacja
- Szlak rowerowy Bagno Łatany