menu

OSP Wesołowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołowie
Wesołowo 5B
12-160 Wielbark

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie:

Prezes - Anna Kordek
Naczelnik - Krzysztof Żokowski
Sekretarz - Małgorzata Agnieszka Oleksik
Skarbnik - Sławomir Sędziński
Członek - Janusz Kordek

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie:
Przewodniczący - Monika Zawrotna
Sekretarz - Mariusz Kowalczyk
Członek - Sebastian Szewczyk

Delegatura na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Anna Kordek
Antoni Szyszka
Tadeusz Szewczyk

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Anna Kordek
Krzysztof Żokowski
Małgorzata Agnieszka Oleksik