menu

OSP Wesołowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołowie
Wesołowo 5B
12-160 Wielbark

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie:

Prezes - Mariusz Kowalczyk
Naczelnik - Krzysztof Żokowski
Sekretarz - Krzysztof Zawrotny
Skarbnik - Sławomir Sędziński

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie:
Przewodniczący - Janusz Kordek
Członek - Sebastian Szewczyk
Członek - Krzysztof Oleksik

Delegatura na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Mariusz Kowalczyk
Krzysztof Żokowski
Krzysztof Zawrotny
Sławomir Sędziński

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Tadeusz Szewczyk
Antoni Szyszka