menu

OSP Wielbark

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 13
12-160 Wielbark

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku:

Prezes - Szymon Pawłowski
Naczelnik - Mateusz Burdyński
Sekretarz - Dawid Michalak
Skarbnik - Adam Rutkowski
Członek - Piotr Wiśnicki

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku:
Przewodniczący - Tomasz Michalak
Sekretarz - Bartłomiej Karcz
Członek - Łukasz Maluchik

Delegatura na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Waldemar Burdyński
Krystian Siedlecki
Paweł Janowski
Tomasz Burdyński
Przemysław Chojnowski

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Grzegorz Zapadka
Szymon Pawłowski
Dawid Michalak
Mateusz Burdyński
Adam Rutkowski