menu

OSP Wielbark

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 13
12-160 Wielbark

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku:

Prezes - Szymon Pawłowski
Naczelnik - Mariusz Burdyński
Sekretarz - Dawid Michalak
Skarbnik - Adam Rutkowski
Członek - Krystian Siedlecki

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku:
Przewodniczący - Milena Zapadka
Sekretarz - Bartłomiej Karcz
Członek - Tomasz Michalak

Delegatura na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Waldemar Burdyński
Marek Dęby
Krystian Siedlecki
Milena Zapadka
Adam Maluchnik

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Grzegorz Zapadka
Tomasz Chodyna
Szymon Pawłowski
Dawid Michalak
Mateusz Burdyński