menu

Oferty Inwestycyjne

PRZEMYSŁ, RZEMIOSŁO, USŁUGI


Oferta nr 1
Teren położony w miejscowości Wielbark - przeznaczony jako teren obiektów produkcji i rzemiosła.
opis oferty
widok mapy

Oferta nr 2
Teren położony w miejscowości Wielbark - przeznaczony jako teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi.
opis oferty
widok mapy

Oferta nr 3
Teren położony w miejscowości Przeździęk Wielki - przeznaczony jako teren rzemiosła produkcyjno-usługowego.
opis oferty
widok mapy

Oferta nr 4
Teren położony w miejscowości Wielbark - przeznaczony jako teren produkcji przemysłowej, jako składy i magazyny z dopuszczeniem funkcji usługowej.
opis oferty
widok mapy

Oferta nr 5
Teren położony w miejscowości Wielbark - przeznaczony jako teren pod działalność studialno-projektową i laboratoryjną, wystawniczą z dopuszczeniem funkcji usługowo-produkcyjne.
opis oferty
widok mapy

ELEKTROWNIE FOTOWOLTANICZNE


Oferta nr 6
Teren położony w obrębie geodezyjnym Wielbark - przeznaczony jako teren lokalizacji elektrowni fotowoltanicznych.
opis oferty
widok mapy

Oferta nr 7

Teren położony w pobliżu miejscowości Nowojowiec - przeznaczony jako teren lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych
opis oferty
widok mapy

Oferta nr 8
Teren położony w pobliżu miejscowości Zieleniec Mały - przeznaczony jako teren lokalizacji elektrowni fotowoltanicznych
opis oferty
widok mapy