menu

Położenie Gminy

Gmina Wielbark położona jest w województwie warmińsko - mazurskim, w południowej części powiatu szczycieńskiego. Natomiast sam Wielbark - siedziba władz gminnych położony jest w centrum gminy.

Gmina Wielbark należy do powiatu szczycieńskiego, w skład którego wchodzą również gminy: Pasym, Dźwierzuty, Świętajno, Rozogi, Jedwabno i Szczytno. Od południa graniczy z mazowieckimi gminami Chorzele i Czarnia, od zachodu i północy z Janowem, Jedwabnem i Szczytnem, a od wschodu z Rozogami.


Powierzchnia ogólna gminy: 34 789 ha. Gmina Wielbark stanowi 18% powierzchni powiatu.

Na Gminę Wielbark składa się 35 miejscowości. Oprócz miejscowości gminnej liczebność pozostałych wsi nie przekracza 300 osób. Największe z nich to: Kucbork (275 osób), Przeździęk Wielki (242 osoby) i Szymanki (202 osoby). Gmina podzielona jest na 22 sołectwa.


Na terenie gminy znajduje się 5 jednostek oświatowych: 3 szkóły podstawowe (Wielbark, Łatana Wielka i Zabiele), gimnazjum (Wielbark) i przedszkole (Wielbark).

Łączna długość dróg publicznych w gminie wynosi ok. 270 km, w tym drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.

Część terenu gminy włączona jest do systemu terenów chronionych Natura 2000 (PLB 280007 Puszcza Napiwodzko - Ramucka, PLB 14005 Dolina Omulwi i Płodownicy). Z północy na południe obszar gminy przecinają liczne cieki wodne. Do największych zaliczymy rzeki Omulew i Sawicę. Około 58% powierzchni gminy stanowią lasy i zadrzewienia, zajmujące prawie wszystkie siedliska boru świeżego i znaczną część siedlisk boru mieszanego. Największą atrakcją lasów jest bogactwo runa - grzyby, jagody, maliny, jeżyny przyciągające turystów. Użytki rolne stanowią około 35% powierzchni gminy.

W gminie Wielbark znajdują się liczne zakłady i firmy usługowe. Dominują wśród nich podmioty zajmujące się handlem detalicznym. Funkcjonują również zakłady przetwarzające drewno, runo leśne, tworzywa sztuczne i zioła. Wśród firm usługowych możemy wymienić m.in. zakłady fryzjerskie, zakłady mechaniki samochodowej, instalatorskie czy firmy zajmujące się przewozem osób.