menu

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia "Kobiety Kucborka"

Prezes - Iwona Matłoch
W-ce prezes - Kamila Stempel
W-ce prezes - Justyna Matłoch

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca komisji - Alicja Bojarska
Członek komisji - Aleksandra Zarzycka
Członek komisji - Grażyna Kucińska