menu

Inwestycje zrealizowane

2018 - OŚWIETLENIE KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO ŚW. JANA NEPOMUCENA W WIELBARKU - [realizacja 2018]

2018 - BUDOWA ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO NAD RZEKĄ SAWICA W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2017-2018]

2018 - BUDOWA ALEJKI PARKOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM NAD RZEKĄ SAWICA OD MOSTU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 57 DO UL. GRUNWALDZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2017-2018]

2018 - PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LEJKOWO - [realizacja 2017-2018]

2018 - BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WYŻEGI - [realizacja 2016-2018]

2018 - BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OLĘDRY - [realizacja 2016-2018]

2017 - OŚWIETLENIE KOŚCIOŁA W LESINACH WIELKICH - [realizacja 2017]

2017 - OŚWIETLENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELBARKU - [realizacja 2017]

2017 - DROGA WEWNĘTRZNA OD RZEKI SAWICA DO CMENTARZA EWANGELICKIEGO - [realizacja 2017]

2017 - BUDOWA ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO NAD RZEKĄ SAWICA W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2016-2017]

2017 - ROZBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWOJOWIEC – [realizacja 2016-2017]

2016 -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WESOŁOWO-RÓKLAS - [realizacja 2016]

2016 - NOWE DROGI W MIEJSCOWOŚCI LEJKOWO I LESINY WIELKIE - [realizacja 2016]

2016 - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WYŻEGI - [realizacja 2016]

2016 - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK (UL. POLNA) - [realizacja 2016]

2016 - DROGA W MIEJSCOWOŚCI SĘDROWO - [realizacja 2016]

2016 - PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. W. KĘTRZYŃSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK – [realizacja 2016]

2016 - BUDOWA CHODNIKA NA UL. F. NOWOWIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2016]

2016 - PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. W. KĘTRZYŃSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2016]

2016 - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STACHY, GMINA WIELBARK - [realizacja 2015-2016]

2016 - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLU PRZY UL. W. KĘTRZYŃSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2015-2016]

2015 - BUDOWA ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO NAD RZEKĄ SAWICA W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2015-2016]

2016 - REMONT BYŁEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W WIELBARKU - [realizacja 2011-2016]

2015 - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI ZAPADKI, GMINA WIELBARK - [realizacja 2015]

2015 - PRZEBUDOWA UL. NAPOLEOŃSKIEJ, KRÓLOWEJ JADWIGI I KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2014-2015]

2015 - BUDOWA GARAŻU DLA OSP W MIEJSCOWOŚCI LESINY WIELKIE - [realizacja 2014-2015]

2015 - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁATANEJ WIELKIEJ - [realizacja 2012-2015]

2014 - PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIELEŃCU - [realizacja 2013-2014]

2014 - ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIELBARKU - [realizacja 2010-2014]

2014 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIWNICE WIELKIE - [realizacja 2014]

2013 - ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2013) LEKKICH SAMOCHODÓW RATOWNICZO - GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W WESOŁOWIE I LESINACH WIELKICH - [realizacja 2013]

2014 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYMANKI - [realizacja 2013]

2013 - PRZEBUDOWA ULICY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WIELBARKU OD KM 0+000 DO KM 0+197,00 - [realizacja 2013]

2013 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI LESINY WIELKIE – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - [realizacja 2010-2013]

2013 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI KIPARY – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ODNOWA I ROZWÓJ WSI JESIONOWIEC – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - [realizacja 2009-2013]

2013 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI PIWNICE WIELKIE – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE PLACU ZABAW - [realizacja 2009-2013]

2011 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI WIELBARK - [realizacja 2009-2011]

2011- WODOCIĄG WSCHÓD GMINY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W ZIELEŃCU - [realizacja 2009-2011]

2011 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI WESOŁOWO - [realizacja 2007-2011]

2010 - BUDOWA KANALIZACJI – ETAP II WRAZ Z MODERNIZACJĄ SUW W WIELBARKU - [realizacja 2009-2010]

2010 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 197033N – PRZEŹDZIĘK WIELKI –PRZEŹDZIĘK MAŁY - [realizacja 2007-2010]

2009 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI KUCBORK - [realizacja 2009]

2009 - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W WIELBAKU - [realizacja 2009]

2007 - TWORZENIE ZASOBÓW GRUNTOWYCH - [realizacja 2005-2007]

2006 - ODNOWIENIE CENTRUM WSI WIELBARK – ULICE GRUNWALDZKA, STUDZIENNA I OGRODOWA ETAP I - [realizacja 2006]

2006 - MONITORING DLA MIEJSCOWOŚCI WIELBARK - [realizacja 2005-2006]

2006 - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ - [realizacja 2003-2006]

2005 - DROGA GMINNA ZABIELE – CIEMNA DĄBROWA - [realizacja 2005]

2005 - BUDOWA DROGI GMINNEJ WYŻEGI – WYŻEGI WIEŚ - [realizacja 2005]

2004 - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI PIWNICE WIELKIE - [realizacja 2004]

2003 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W WIELBARKU – ETAP I - [realizacja 2002-2003]